Silkeborg Korets hjemmeside

Hvem er vi?

Silkeborg Koret er et blandet 4-stemmigt kor med 25 medlemmer, som ledes af korleder Margrethe Thomsen Brok. Koret blev oprettet af Niels Bystrup i september 1974 og markerede  sit 40 års jubilæum i maj 2014 med en koncert på Kunstcentret Silkeborg Bad og efterfølgende fest på Den Kreative Skole. (Se video og slideshow under "Jubilæum" og "Jubilæumsvideo".

Mange korsangere har oplevet glade musikalske stunder igennem de 40 år og har betragtet koret som en slags familie. Der er stadig medlemmer i koret, der var med fra starten i 1974, og de kan fortælle om de forskellige dirigenter, der har præget koret og om de spændende og givende koncertoplevelser, koret har haft enten alene eller sammen med andre kor.

Koret har bl.a. sunget på Valdemar Slot på Tåsinge, i Kolby og Tranebjerg kirker på Samsø, i Dybbøl Kirke og på Sønderborg Slot, i Vor Frelser Kirke i Aalborg, på Gl. Estrup og i Ebeltoft, og hver koncert er kommet til verden ved mange timers hårdt, men sjovt "arbejde". Koret har opført Faurés "Requiem" i Balle Kirke og i Dallerup Kirke sammen med orkester og solister. Vivaldis "Gloria" er blevet opført i Sejs-Svejbæk Kirke og i Søndermarkskirken i Viborg i samarbejde med Sejs Koret. Her medvirkede også orkester og solister. Koret har deruover turneret med "Spillemandsmessen" til Viborg, Voel, Aalborg, Samsø og Grønbæk, bistået af forskellige musikere, heraf 2 gange med ophavsmændene til messen, "Jydsk på Næsen".

Vi synger en blanding af klassiske satser og danske og udenlandske sange og har 2-3 koncerter om året. Vi øver hver tirsdag fra kl. 19.15  til 21.15, med en lille pause midtvejs, hvor snakken går livligt. Det er vigtigt for koret at have det sjovt og rart sammen, mens vi lærer satserne og udvikler stemmerne og musikkendskabet.

Der er altid plads til nye stemmer i koret, og du er velkommen til at komme og prøve, om korsang er noget for dig eller, hvis du allerede har stiftet bekendtskab med korsang, om Silkeborg Koret er noget for dig! Det vigtigste er, at du har lyst til at synge. Eventuelt kendskab til noder er en fordel, men ikke et krav.