Silkeborg Korets hjemmeside

Korets historie

Silkeborg Koret blev startet i 1974.

Silkeborg Korets første leder var musikpædagog Niels Bro Bystrup.

Koret har gemnem årene haft flere dirigenter:

Niels Bro Bystrup
Frode Lovmand
Aase Ringgaard
Ove Jensen
Leif Munksgaard
Sisse Lunøe Schilling
Jakob Hedegaard
Maja Simonsen
Annette Søvndal
Malene Rohden
Margrethe Thomsen Brok (nuværende)

Silkeborg Koret har altid arbejdet under AOF aftenskoler.

Repertoiret var i starten mest præget af negro spirituals og danske sange. Dette har udviklet sig således, at koret nu arbejder med et bredt udsnit af kormusik, dog mest klassiske værker samt danske sange og salmer.

Under Maja Simonsens ledelse har koret af større værker udført:

Requiem af Gabriel Faurè
Pater Noster af Michael Bojesen
Gloria af Antonio Vivaldi   (sammen med Sejskoret)
Spring Morning af John Høybye
Spillemandsmessen af Ivan Damgård og Michael Sommer

Ved de ovennævnte værker har der medvirket sangsolister og kammermusikere.