Silkeborg Korets hjemmeside

Kontingent

Kontingent for at være medlem af Silkeborg Koret er kr. 600,00 halvårligt.

Medlemsskabet er aktivt, når kontingentet er betalt.

Kontingent kan indbetales på kontonr.    0871           0003 376 699